Anibersaryo

Kaarawan ngayon: 19/11/2017

Panganganak

THéODORE KABUTAKAPUA MBUYAMBA
Lugar ng Kapanganakan: Muamba Mbuyi
Petsa ng Kapanganakan: 19/11/1982
Unang Propesyon: 04/10/2011
Profissão Perpétua: 00/00/0000
Makapari Ordinasyon: 00/00/0000
Bansa: Repub

Unang Propesyon

Walang mga kaarawan para sa ngayon Unang Propesyon

Panghabang-Buhay Propesyon

CONSTANTIN ZICHO N KONGOLO KABANGA
Lugar ng Kapanganakan: Mbuji Mayi
Petsa ng Kapanganakan: 25/05/1964
Unang Propesyon: 27/09/1991
Profissão Perpétua: 19/11/1995
Makapari Ordinasyon: 30/06/1996
Bansa: Repub
HIPPOLYTE TSHIBUABUA KABIENA KULUILA
Lugar ng Kapanganakan: Mashala
Petsa ng Kapanganakan: 18/07/1963
Unang Propesyon: 27/09/1991
Profissão Perpétua: 19/11/1995
Makapari Ordinasyon: 30/06/1996
Bansa: Repub

Makapari Ordinasyon

Walang mga kaarawan ngayon pag-uuri