Anibersaryo

Kaarawan ngayon: 23/01/2018

Panganganak

JOSé JUSTINO DE CARVALHO
Lugar ng Kapanganakan: Itauna
Petsa ng Kapanganakan: 23/01/1956
Unang Propesyon: 21/04/1987
Profissão Perpétua: 21/11/1990
Makapari Ordinasyon: 22/02/1992
Bansa: Brasi

Unang Propesyon

Walang mga kaarawan para sa ngayon Unang Propesyon

Panghabang-Buhay Propesyon

Walang mga kaarawan ngayon panghabang-buhay propesyon

Makapari Ordinasyon

Walang mga kaarawan ngayon pag-uuri